เลือกประเทศของคุณ

RealEscort Norway

ยินดีต้อนรับสู่ RealEscort แพลตฟอร์มชั้นนำใน นอร์เวย์ สำหรับบริการเอสคอร์ตและนวด.
RealEscort.eu เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้โฆษณาที่มีบริการของสาวประเภทสอง, บริการนวด, และบริการของสาวๆ, หนุ่มๆ, เกย์, ทีวี-ทีเอส, คู่ดูโอ, คู่รัก, และคลินิกต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน นอร์เวย์.

GDPR Privacy Policy

Our Privacy Commitment:
Updated: 05-01-2022

We prioritize your privacy. This notice details our online information practices and the choices available to you concerning how your information is gathered and utilized. You can easily access this notice from our website bottom links.

---

GDPR Privacy Policy

Overview of Data Protection

General Information
The following provides a concise summary of what happens to your personal data when you engage with our website. "Personal data" pertains to any information that could be used to personally identify you. For an in-depth explanation of data protection, please refer to our comprehensive Data Protection Declaration provided below.

Data Collection on Our Website

Who manages data collection on this website (i.e., the "controller")?
The website operator processes the data on this website. Our contact information can be found in the "Contact" section.

How is your data gathered?
You directly provide some of this data, such as the information you input into our contact form. Additionally, our IT infrastructure automatically captures other data when you visit our website, including technical details like browser type, operating system, and access timings. This automatic data collection is integral to ensuring a seamless user experience.

Why do we collect your data?
While some data is crucial for ensuring error-free website functionality, other data assists us in analyzing user behavior.

Your Rights Concerning Your Data
You have the right to obtain, at no cost, details about your stored data, its origins, its recipients, and its purpose. Additionally, you have the right to request corrections, blocking, or deletion of this data. For inquiries or further information on data protection, please reach out to us using the contact details provided. You can also lodge a complaint with the appropriate supervisory authority. Moreover, in certain situations, you can request the limitation of your personal data's processing. For specifics, refer to the Data Protection Declaration under "Right to Restriction of Data Processing."

---

General Information and Mandatory Details

Data Protection
Your personal data's protection is of paramount importance to us. We handle your personal data with utmost confidentiality, adhering to legal data protection regulations and this Data Protection Declaration. This declaration informs you about the nature and purpose of the personal data we collect. Please note that online data transmission (e.g., via email) might have security vulnerabilities. Hence, absolute protection from third-party access is not guaranteed.

Details of the Responsible Entity (the "controller" as per GDPR)
The entity responsible for data processing on this website is:

The controller, whether an individual or an organization, determines the purposes and means of processing personal data.

Revoking Your Consent to Data Processing
You can withdraw your consent to data processing at any time. A simple email request suffices for this revocation. This revocation does not affect the legality of data processing done before the withdrawal.

Right to Object to Data Collection in Specific Cases and Direct Marketing (Art. 21 GDPR)
If data processing is based on Art. 6 Sect. 1 lit. e or f GDPR, you can object to this at any time, especially if the objection is due to personal circumstances. This also applies to any profiling based on these provisions. The legal basis for the processing can be found in this data protection declaration. If you object, we will no longer process the relevant personal data unless we can provide compelling legitimate reasons that outweigh your interests, rights, and freedoms, or if the processing serves to assert, exercise, or defend legal claims (objection according to Art. 21 Sect. 1 GDPR).

If your personal data is processed for direct marketing purposes, you have the right to object to this processing. This also holds for profiling related to direct marketing. After objecting, your personal data will not be used for direct marketing (objection according to Art. 21 Sect. 2 GDPR).

Complaint Rights with Regulatory Authorities
In case of GDPR violations, individuals have the right to complain to supervisory authorities, especially in the member state of their residence or the place of the alleged violation. This right exists regardless of other legal remedies.

Right to Data Portability
You have the right to have data, which we process automatically based on your consent or in fulfillment of a contract, handed over to you or a third party in a standardized, machine-readable format. If you request direct data transfer to another controller, it will be done if technically feasible.

Information on, Correction, and Deletion of Data
Within the scope of legal provisions, you can inquire about your stored personal data, its origins, its recipients, and its processing purposes, all free of charge. You also have rights to correction, blocking, or deletion of this data. For further queries or information on personal data, please contact us.

Right to Request Processing Restrictions
You can request the limitation of your personal data's processing. Contact us anytime for this. This right applies in the following scenarios:

- When you challenge the accuracy of your stored personal data, we typically need time for verification. During this verification, you can demand restricted processing of your personal data.
- If your data's processing is unlawful, you can opt for processing limitation over data deletion.
- If we no longer need your personal data, but you require it for legal claims, you can request restricted processing over deletion.
- If you've lodged an objection per Art. 21 Sect. 1 GDPR, both parties' rights will be evaluated. Until it's clear whose interests prevail, you can demand restricted data processing.

If processing restrictions are in place for your personal data, it will only be processed with your consent or for specific legal purposes.

Rejection of Unsolicited Emails
We oppose the use of publicly available contact data for sending unsolicited advertising materials. Legal actions will be taken against unwanted advertising or spam emails.

---

Data Collection on Our Website

Payment
- For your purchases, we register your name, address, and invoice in a customer database. This information remains confidential.
- Credit card payments are processed securely with 128-bit encryption. We do not retain your credit card details.

Cookies
Our website occasionally uses cookies. Cookies are harmless to your device and virus-free. They enhance the user-friendliness, efficiency, and security of our website. Cookies are small text files stored on your device by your browser.

Most cookies we use are "session cookies," which are automatically deleted post your visit. Other cookies remain on your device until deleted, enabling us to recognize your browser during subsequent visits.

You can adjust your browser settings to inform you about cookie placements, allow cookies on a case-by-case basis, reject cookies in certain situations or always, and activate automatic cookie deletion upon closing the browser. Disabling cookies might limit this website's functionality.

Cookies essential for electronic communication or specific functions you wish to use are stored based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. We aim for a technically error-free and optimized service provision, which necessitates storing cookies.

Server Log Files
Our website's provider automatically collects and saves server log file information transmitted by your browser. This includes:
- Browser type/version
- Used operating system
- Referrer URL
- Hostname of the accessing device
- Time of the server request
- IP address

This data will not be merged with other sources. Data collection is based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. We aim for a technically error-free and optimized website – which necessitates recording server log files.

Contacting Us
If you reach out to us, your query and the associated personal data (like your name) will be saved and processed by us to handle your request. Without your consent, this data will not be shared.

If your query is related to a contract or pre-contractual activities, data processing is based on Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Otherwise, processing relies on your consent (Art. 6 (1) a GDPR) and/or our legitimate interests (Art. 6 (1) (f) GDPR) since we have a vested interest in effectively addressing queries.

Data sent via contact requests will be retained until you request its deletion, revoke storage consent, or when data storage is no longer necessary. This does not affect mandatory legal provisions, especially retention periods.

Confidentiality of Your Data
We guarantee not to share your data with any external parties unless absolutely mandated. For instance, if legally compelled in criminal cases, we will provide information on a case-by-case basis.

We will release information related to your account, advertisement, and activities as part of any law enforcement investigations into suspected or alleged illegal actions. This disclosure will occur in compliance with a lawful subpoena or court order. We require a valid, signed court order from a judge, a letter from the attorney general, or a directive from another high-ranking legal authority to proceed with such disclosures.

Hence, unless you violate the law, your data is secure with us. Only limited-access staff, administrators, and website owners can access your data.

---

Plug-ins and Tools

Web Fonts
To ensure consistent font displays, our website uses web fonts. These fonts are loaded directly from external font providers, enabling recognition when our website is accessed. This usage ensures our online content is consistently displayed. This is a legitimate interest according to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. If your browser doesn't support these fonts, a default font will be used.

Online Mapping Services
Our website uses an online mapping service to provide an appealing presentation of our online content and easy location of places we indicate. For functionality, it's essential to save your IP address, which may be sent to and stored on servers in the USA. We have no influence on this data transfer. This constitutes a legitimate interest per Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

Web Analytics
We use a web analytics service to understand how visitors engage with our website. This service, accessed via API, Global Site Tag, and cookies, helps us improve our website's usability and overall user experience. The processing is based on our legitimate interest in optimizing our online content according to Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

Reverse Image Search Services
Our website uses reverse image search services to identify potential copyright infringements with uploaded images and detect the use of fake images. This verification is essential for everyone's protection and is a legitimate interest per Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

Web Security and Optimization Services
Our website is protected and optimized by web security and optimization services. These services ensure our website's safety against potential cyber threats and also enhance loading speeds. This is a legitimate interest as outlined in Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

SMS Notification Services
We leverage SMS notification services crucial for sending SMS notifications related to your account or advertisements. For instance, in case of forgotten login credentials or inaccessible email, you can receive an SMS to regain account access. This use is a legitimate interest per Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR.

---

Data Retention
We retain personal data only for the duration necessary to fulfill the purposes for which it was collected or to comply with legal obligations. Upon expiration of this duration, the data is routinely deleted.

---

Security Measures
We employ state-of-the-art technical and organizational security measures to protect your data against accidental or intentional manipulation, partial or complete loss, destruction, or unauthorized access by third parties.

---

Jurisdiction & Contact
This privacy policy and any disputes arising from or in connection with it are governed by the laws of The Netherlands.

---

Changes and Updates
We reserve the right to modify this privacy policy. In case of changes.