เลือกประเทศของคุณ

RealEscort Norway
คลินิก โฆษณานี้ไม่ได้ให้บริการทางเพศใด ๆ แต่อย่างใด

READ MY ADD BEFORE YOU CONTACT! ❌I don’t offer sexual services.❌ Cosy private apartment, easy to find parking in the area. Appointments in advance 1h m…

โปรดทราบว่าโฆษณานี้ ไม่มี บริการทางเพศใดๆ ให้.

Mia Massages

Ullevål
0850 Majorstuen

รายละเอียดราคา:

1 ชั่วโมง

InCall (มาหาฉัน)
1.000 NOK

รีวิว: ความพึงพอใจโดยรวม

ดี: 4 | ไม่ดี: 0

คำอธิบายโฆษณา

OBS.: ❌I don’t pic call from hidden numbers❌
❌I don’t offer B2B❌
Appoitment ✅:sms, Telegram, WhatsApp, Signal.

My services✅
👉NEW SERVICE only available this week from 16.07 to 21.07
**Discover the Magic of Four-Hand Massage 🙌**
Treat yourself to a unique relaxation experience with our new four-hand massage service! Two synchronized therapists will work in perfect harmony to release stress, alleviate tension, and revitalize your body and mind. Feel double the relief and double the wellness in every session.
💆 1h/3200 NOK Optional: lingam massage.

👉Deep tissue massage + trigger point.
Experience ultimate relief with my Deep Tissue and Trigger Point Massage. This therapy combines two powerful techniques to target muscle tension and release deep-seated knots. Ideal for chronic pain, stress relief, and improved mobility.
1000/45 min
1300kr/1h

👉Sleep enhancing massage therapy.
This new 90-minute therapy is specially designed to promote restful sleep and deeply relax for body and mind.

Upon arrival, allow yourself to be enveloped by the calming fragrance of lavender and sacred wood, released by an aroma diffuser. These natural aromas begin to calm your mind, preparing you for a deeply relaxing massage experience.

Next, you will immerse yourself in a gentle but deeply effective massage, aimed at relaxing the muscle fascia of the entire body, including focal areas such as the feet and head. As the muscles relax, you will find yourself gradually slipping into a state of calm and inner peace.
I use an exclusive massage candle that contains a nourishing blend of lavender and jojoba essential oils, ingredients known for their calming and restorative properties.

At the end of this therapy, you will feel refreshed and relaxed, with a sense of tranquility that promotes a deep, restful night's sleep.

Come and discover this unique experience, designed to take you on a journey of rest and rejuvenation.

Price: 1700.- /90 min

👉Hot stone massage: is a type of massage therapy in which warmed stones are placed on specific areas of the body to help relax and ease tense muscles and damaged soft tissues. The stones are usually made of basalt, a type of volcanic rock that retains heat. They are heated in a sanitizing water bath before being placed on the body.
The therapist might also hold the stones and apply gentle pressure with them. The warmth of the stones is deeply relaxing and can help warm up tight muscles so the therapist can work more deeply, more quickly. This type of massage can help reduce pain, increase blood flow, and promote relaxation.
Price: 1400.-70 min.
❕Obs.: This session might be booked at least 2h before.

‼️IMPORTANT TO READ: ⚠️CONTRAINDICATIONS.⚠️
People who suffer from varicose veins, high blood pressure, arrhythmia, heart diseases, chronic muscle fatigue, liver or kidney disorders, osteoporosis, multiple sclerosis, migraines, anorexia, epilepsy, or diabetes.
Individuals in the following situations: Pregnant, children, or those with open wounds in the areas to be treated.

CLASSIC TREATMENTS
👉Classic relaxing hot oil: promote blood circulation, help relax the mind and body, promote deep relaxation, reduce stress, improve sleep quality.
900.-45 min
1100.- 1h
1400.- 75 min

👉*BODY SCRUB MASSAGE-
One-hour gentle massage with an exfoliating treatment with essential oils + Relaxing massage. It improves circulation and helps to eliminate dead skin cells while polishing and nourishing it providing lightness and improving its appearance. Recommended for people with dry skin or now after summer. :)

1800.-80 min.
session must be booked in advance.

👉*CALIFORNIAN SENSITIVE - (includes lingam massage)The Californian massage is not only a massage or a technique but a form of sensual full body work. It is done mainly with the hands, forearms and elbows, using essential oils that facilitate the flow and quality of contact through the softness and sensitivity of the hands.
1400kr/45 min
1600kr/1h

👱‍♀️👉sensitive for Ladies (includes Yoni massage) 1500.-1h

💵Payment in advance: NOK or Euro.
PayPal, cash, Revolut

**Important info.: I am student 👩‍🎓 and also have another job, for that reason, I just attend few appointments a day. If is possible for you, book your time one day in advance or at the day early in the morning.
Thanks for your comprehension. 🙏🤗

ติดต่อ

ชั่วโมงการติดต่อ

วันจันทร์
09:00 - 20:00
วันอังคาร
09:00 - 20:00
วันพุธ
09:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี
09:00 - 20:00
ศุกร์
09:00 - 20:00
วันเสาร์
09:00 - 19:00
วันอาทิตย์
09:00 - 19:00
พูดว่า: ฉันเจอโฆษณาของคุณบน RealEscort

ฉันพูด:

English: ดี
Norwegian: น้อย

กรุณาแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณพบโฆษณาของฉันบน www.realescort.eu

คำเตือนทั่วไป!

ไม่ควรส่งเงินล่วงหน้าเมื่อจองบริการของเอสคอร์ต!
โฆษณาประเภทนี้มักจะเป็นการหลอกลวง พวกเขามักจะเรียกร้องการยืนยันตัวตนของคุณในฐานะลูกค้าใหม่โดยการขอเงินจำนวนหนึ่งผ่านวิธีต่างๆ เช่น Paysafecard, คูปอง, Google Play Card, PayPal, Vipps, การโอนเงินผ่านธนาคาร, การโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง ฯลฯ

นี่คือประกาศเตือนทั่วไปสำหรับผู้เข้าชมทุกคนและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโฆษณาที่คุณกำลังดูอยู่

บริการ

ตารางการเดินทาง

กรกฎาคม 2024

วันพฤหัสบดี
18
Oslo: Majorstuen
ศุกร์
19
Oslo: Majorstuen
วันเสาร์
20
Oslo: Majorstuen
วันอาทิตย์
21
Oslo: Majorstuen